16
Temmuz
Salı
>> EV SİGORTASI
> Paket Sigortası
> Zorunlu Deprem Sigortası
>> ARAÇ SİGORTASI
> Maksimum Kasko Sigortası
> Maksimum Ticari Kasko
> Parola Kasko Sigortası
> Zorunlu Trafik Sigortası
> Artı Trafik Sigortası
> Yat Sigortası
>> SAĞLIK SİGORTASI
> Süper Sağlığım Sigortası
> Ekstra Sağlığım Sigortası
> Sağlığım Sigortası
> Eko Sağlığım Sigortası
> Acil Sağlığım Sigortası
>> HAYAT SİGORTASI
> Kritik Hastalıklar Sigortası
> Güvenli Geleceğim Sigortası
> Yıllık Hayat Sigortası
> Ferdi Kaza Sigortası
> Çocuğum Eğitim Sigortası
>> İŞYERİ SİGORTASI
> İşyerim Paket Sigortası
> Otel ve Tatil Köyü Paketi
> Akaryakıt İstasyonu Paketi
> Eczanem Paketi
>> GELECEK SİGORTASI
> Fon Esaslı Tek Primli
> Yarınlarım Sigortası
>> SEYAHAT SİGORTASI
> Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
Yat Sigortası

AXA tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan siz denizcileri de düşündü ve sizin için Maksimum Yat Sigortası'nı hazırladı.
Özgürlüğünüzün ve denizin tadını doya doya yaşamak için yapmanız gereken tek şey, ticari ya da turistik amaçlı,
yatınız ya da kotranızı AXA Sigorta güvencesi altına almak.

YATINIZI AXA GÜVENCESİNE DEMİRLEYİN.


AXA Maksimum Yat Sigortası'nda yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları ve yat ile alınıp
satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar güvence altında. Yatınız sizin en büyük keyfiniz.
AXAn'ın size sunduğu güvence paketi sayesinde artık hiçbir şey keyfinizi kaçıramayacak.

STANDART POLİÇE KAPSAMI:
  • Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kazaları (deniz kaza ve tehlikeleri)
  • Yangın
  • İnfilak
  • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler
  • Korsanlık
  • Kötü niyetli hareketlerin yarattığı hasarlar
  • Kara ve hava taşıt araçlarıyla veya benzeri nesnelerle; rıhtım/liman teçhizat veya tesisleriyle temas neticesi
    meydana gelen zararlar
  • Karaya oturma nedeniyle karinenin kontrolü için yapılan harcamalar
3. kişilerin ihmali nedeniyle doğan zararlar (Sigortalının, yat sahibinin veya işletmecilerinin hesabına yapılan tamirat veya
tadilat işleri ile, yatın bakımı sırasında ihmalden veya sözleşme ihlalinden kaynaklanan kusurların giderilme
masrafları hariç), Normal olarak tekneye veya servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun
çalınması, Teknenin çalınması, Tekneye, depolama veya tamir mahalline zor kullanarak girilip çalınan teçhizat veya
makineler, Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydana gelen
zararlar (Hatalı parçanın, kırılan şaftın veya kazanın tamir veya ikame bedeli masrafları hariç), Yatma mahallinin önceden
bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar.

EK TEMİNATLA HANGİ RİSKLERİ KAPSAM ALTINA ALABİLİRSİNİZ?

Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile
teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarlar, Yatın yarış halinde iken "Institute yacht clause
Racing Risk Extension Clause" ile teminat altına alınması.

HANGİ DURUMLAR TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR?

Yatın adını ve işaretini taşımayan servis motorları,
Dıştan takma motorların düşmesi,
Tasarım ve konstrüksiyondaki hataların giderilmesi için yapılan harcamalar,
Nükleer tehlikeler,
Kişisel eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları ve demirleme donanımları.

YATINIZ NEREDEYSE AXA GÜVENCESİ ORADA...

Yat Sigortası'nda yazılı olan coğrafi alana uygun olarak; denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine
çekilirken veya indirilirken güvence altındadır.

3. ŞAHISLARA YÖNELİK TEMİNATLAR NELERDİR?

Herhangi bir tekneye, mülke verilen hasar veya bunlarda oluşan kayıplar,
Sigortalı yatta, yakınında veya herhangi bir yatta; can kaybına, sakatlığa veya yaralanmaya sebep olunması
(can kurtarmak ve acil yardım dahil, iş hukuku mevzuatı altında işveren olarak sorumluluk halleri hariç),
Yat enkazı kaldırılırken ihmal nedeniyle doğabilecek sorumluluklar, Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf
kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar, Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında
kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar,ayrıca teminat altına alınmadıkça sigorta kapsamında değildir.

YATINIZIN SİGORTA BEDELİNİ SİZ BELİRLEYİN!

Yat Sigortası bedeli, sigorta kapsamına girecek unsurların, rayiç değeri üzerinden belirlenir. Bu konuda gemi risk
mühendislerimiz yardımınıza hazırdır.

YATINIZ İNŞA HALİNDEYKEN DE SİGORTALATABİLİRSİNİZ.

AXA Sigorta'nın Tekne Yat İnşaat Sigortası'ndan yararlanarak, ayrı bir sigorta ile yatınızı yapım sırasında meydana
gelebilecek her türlü kazaya karşı sigortalayabilirsiniz.

ÖZEL İNDİRİMLERİMİZDEN YARARLANIN!

Hasarsızlık İndirimi
Eğer yatınız AXA Maksimum Yat Sigortası güvencesi altındaysa, hasarsız geçen her yıl için artan indirimlerimizden
faydalanabilirsiniz.

Filo İndirimi
Tamamı, Maksimum Yat Sigortası ile güvence altına alınmak koşuluyla, toplam değerleri ve sayıları belirli bir limiti
aşan yatlardan oluşan filolara, indirim ve özel sigorta koşulları uyguluyoruz.
sigortalim.net ©2008 - Powered by Orekon - All rights reserved.