16
Haziran
Pazar
>> EV SİGORTASI
> Paket Sigortası
> Zorunlu Deprem Sigortası
>> ARAÇ SİGORTASI
> Maksimum Kasko Sigortası
> Maksimum Ticari Kasko
> Parola Kasko Sigortası
> Zorunlu Trafik Sigortası
> Artı Trafik Sigortası
> Yat Sigortası
>> SAĞLIK SİGORTASI
> Süper Sağlığım Sigortası
> Ekstra Sağlığım Sigortası
> Sağlığım Sigortası
> Eko Sağlığım Sigortası
> Acil Sağlığım Sigortası
>> HAYAT SİGORTASI
> Kritik Hastalıklar Sigortası
> Güvenli Geleceğim Sigortası
> Yıllık Hayat Sigortası
> Ferdi Kaza Sigortası
> Çocuğum Eğitim Sigortası
>> İŞYERİ SİGORTASI
> İşyerim Paket Sigortası
> Otel ve Tatil Köyü Paketi
> Akaryakıt İstasyonu Paketi
> Eczanem Paketi
>> GELECEK SİGORTASI
> Fon Esaslı Tek Primli
> Yarınlarım Sigortası
>> SEYAHAT SİGORTASI
> Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Depremlerde oluşabilecek bina hasarlarınızı DASK güvence altına alıyor.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince
zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Teminatın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;
Depremin,
Deprem sonucu yangının,
Deprem sonucu infilakın,
Deprem sonucu yer kaymasının,
sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere),
DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden
itibaren bütün yapı tiplerinde 100 Milyar TL (100 Bin YTL) olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı
stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.

Primleri Nasıl Hesaplarız?

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
Binanın yapı tarzı,
Meskenin brüt yüzölçümü.

Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını "www.dask.gov.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.
sigortalim.net ©2008 - Powered by Orekon - All rights reserved.